Corona Virus

Ook het advocatenkantoor DAENENS wil maximaal gevolg geven aan de maatregelen en aanbevelingen die de overheid nam om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. Tegelijk wil zij haar dienstverlening maximaal blijven garanderen, zoals onze cliënten dit van ons gewoon zijn.

Alle afspraken (consultaties, vergaderingen, …) kunnen blijven doorgaan. Waar mogelijk kunnen deze op afstand gehouden worden (telefonisch, conference-call) en zullen we de nodige praktische afspraken maken zodat dit optimaal kan verlopen. Stukken kunnen ons per mail, fax of post bezorgd worden.

Aan wie op ons kantoor aanwezig moet zijn, vragen wij vooraf contact op te nemen. Hoe dan ook is ons kantoor bemand tijdens de gebruikelijke kantooruren en zijn preventieve hulpmiddelen zoals antibacteriële gel en papieren zakdoeken aanwezig. 

Voor wie aanwezig moet of wil zijn in het kader van een procedure (pleitzitting, gerechtelijke expertise, getuigenverhoor, plaatsbezoek, …), vragen wij u ons op voorhand te contacteren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact op.

Patrick G. Daenens

advocaat